Postup práce

 

postup prace astudio
 

 

1. Prvé stretnutie

Na prvom stretnutí, ktoré prebieha v našej spoločnosti, alebo u klienta prejdeme základné

údaje (pripravíme podklady pre pôdorys, nafotíme stávajúci stav). 

 

Odkonzultujeme základné požiadavky týkajúce sa projektu a odprezentujeme podobne zrealizované projekty z našej databázy.

 

 


 

2. Návrh riešenia

Na základe informácií vypracujeme pôdorysno - dispozičné riešenie. Jednotlivé miestnosti priestoru detailne rozoberieme z pohľadu funkčného usporiadania.

 

Na tomto stretnutí je vítaná vaša spolupráca v podobe určenia štýlu, prípadne farebných a materiálových požiadaviek. Prípadne vám odprezentujeme (z časopisov alebo internetu) interiéry, detaily, ktoré sa vám páčia.

 

 


 

3. Návrhy nábytku, detaily a zmluva

Predstavíme a odprezentujeme návrhy nábytku, doplnkov a farebné schémy, ktoré budeme pri realizácii využívať. Pri výrobe nábytku doplníme návrh o použité materiály. Súčasťou návrhového riešenia sú aj 3D interiérové návrhy.

 

Zároveň bude predložená rámcová zmluva na váš projekt. Zmluva je obojstranne záväzná a bude obsahovať orientačný rozpis jednotlivých prác, termín začatia a dokončenia projektu.  

 

 


 

4. Realizácia návrhu, priebežné konzultácie

Po podpísaní zmluvy pristupujeme k realizácii projektu, prebiehajú konzultácie s klientom ohľadom úzkej špecifikácie materiálov a doplnkov, konzultačné stretnutia s výrobcami nábytku, ak sa nábytok vyrába na mieru.

 

Za nami sprostredkované služby a dodávateľov ručíme. Dodávateľov a služby vyberáme na základe dlhoročných skúseností a preverenia pomerov cena verzus kvalita.

 


 

5. Odovzdanie projektu

Projekt odovzdávame v dohodnutom termíne a vopred dohodnutej finalizácii.

Mojím snom bolo mať obývačku, ktorá by vyjadrovala moje JA a v ktorej by som sa cítila príjemne nie len ja, ale aj moja návšteva. A STUDIO splnilo toto prianie nad moje očakávania. Vytvorilo plne funkčný priestor rešpektujúc aktuálne...

Čítať viac